Taekwondon historia

 Taekwondon historiaa

Korealaisten kamppailulajien synty sijoittuu arviolta noin 2000 vuoden taakse Korean niemimaalle. Tuolta ajalta löydetyissä hautamaalauksissa kuvataan itsepuolustustekniikoita, kuten potkuja, lyöntejä ja heittoja. Näitä tekniikoita voitiin käyttää myös villieläinten hyökkäyksiä vastaan, jotka muinaisessa Koreassa olivat mahdollisia.Koreassa eri valtakunnat kävivät taisteluitaan, jolloin hyvästä taistelutaidosta oli todellista hyötyä. Epävakaiden olojen vallitessa alueilla, oli jokaisen osattava puolustaa itseään ja kyläänsä ryöstelijöitä vastaan. Taistelujen lomassa luodut tekniikat ovat säilyneet näihin päiviin saakka, aina perintönä sukupolvelta toiselle. Osa tekniikoista on ollut salaisia, joita vain tietyt sukuhaarat ovat pitäneet hallussaan ja käyttäneet puolustautuessaan. Hiljalleen tekniikat ovat kuitenkin levinneet sukujen ja kylien välillä, muodostaen kattavan taistelulaji kokonaisuuden.

 Eri sotien vaikutusten johdosta, eri naapurimaiden kamppailutekniikoista saatiin vaikutteita, tapoja ja filosofioita korealaiseen tekniikkaan, millä oli vaikutus myös TaeKwonDon kehitykseen. Taekwondossa voidaankin nähdä tietyissä tekniikoissa yhdenmukaisuutta Japanilaisiin taistelulajitekniikoihin, mutta kuitenkin jalkojen tehokas hyödyntäminen taisteluissa on aina ollut Taekwondolle ilmeistä.

Taekwondo sanan otti ensi kertaa käyttöön 11.4.1955 Kenraali Choi Hong Hi (09.11.1918 - 15.6.2002)harjoiteltuaan ensin korealaista lajia Tae Kyon ja Okinawa-lähtöistä lajia Karate. Kenraali Choi halusi luoda korealaisille oman kamppailulajin joka olisi vastaus korealaisten voimakkaaseen isänmaallisuuden tunteeseen ja jossa olisi ainutlaatuiset tekniikat. Korean kärsittyä Japanin keisarikunnaan alaisuudesta vuosikymmenet,  uusi laji Taekwondo otettiin vastaan avosylin. 

Taekwondo perustuu eri koulukuntien, eli Kwanien yhteensulautumiseen. Alkuperäisiä Kwaneja oli kaikkiaan 5 kappaletta, Song Moo Kwan, Chung Do Kwan, Moo Duk Kwan, Chang Moo Kwan ja Ji Do Kwan. Korean sodan 1954 jälkeen perustettiin lisäksi vielä 4 merkittävää koulukuntaa, Han Moo Kwan, Oh Do Kwan, Kang Duk Kwan ja Jung Do Kwan. Jokaisella Kwanilla oli tietyn vivahteinen kamppailutyyli ja Kwanien sisällä oltiin keskitytty hieman erilaisiin taistelutekniikoihin. JiDoKwan, jota Mestari Dae Jin Hwang harjoitti, oli keskittynyt erityisesti tehokkaisiin ottelutekniikoihin ja potkuihin. JiDoKwan koulukunnasta tulikin parhaat ottelija aina 1970-luvulle saakka, jolloin kaikista koulukunnista alettiin käyttää yhteista nimeä TaeKwonDo, " jalan ja käden tie". 

 Kenraali Choi perusti ensimmäisen kansainvälisen liiton, ITF:n ( International Taekwondo Federation ), vuonna 1966. Liiton tarkoitus oli levittää Taekwondoa maailmalle ja standartisoida Taekwondon tekniikat ja graduointijärjestelmä. 1972- perustettiin Taekwondon päämaja Kukkiwon, jonka tarkoituksena on valvoa ja opettaa standartoitua Taekwondoa. Poliittisien erimiellisyyksien johdosta, Kenraali Choi joutui muuttamaan pohjois- Koreaan 1970-luvun alussa ja ITF-siirtyi Choin myötä myös sinne. Vuonna 1973 Korean Taekwondo-liitto perusti World Taekwondo Federationin korvaamaan International Taekwondo Fedaration;n, joka siirtyi pohjois-Koreasta Kanadaan 1972. World Taekwondo Federation on toiminut Kukkiwonin tiloissa perustamisvuodesta 1973 lähtien.

Tällä hetkellä toimii maailmassa kaksi erillistä Taekwondo organisaatiota, ITF-Taekwondo ja WTF- Taekwondo.  Lajit poikkeavat toisistaan ottelusääntöjen ja graduointinsa, "vyökoe" puolesta. On huomattava, että WTF vastaa Taekwondon urheilullisesta puolesta ja Kukkiwon lajin opetuksellisestä sisällöstä.  WTF;n hallinnoimaTaekwondo oli näytöslajina sekä Soulin, että Barcelonan olympialaisissa ja se hyväksyttiin vuonna 1994 viralliseksi Olympialajiksi Sydneyn vuoden 2000 Olympialaisista alkaen.

 

 

Copyright Taekwondo Loppi 2010
Sponsored by Nethit Oy